Celulózová izolace Climacell®

climacell

 

climacellCelulóza se po celém světě používá k izolaci domů již více než 60 let. Žádný jiný izolační materiál není všestrannější, nenabízí lepší fyzikální vlastnosti pro téměř všechny oblasti. Najde použití jak v renovaci tak při stavbě nových budov. Možnosti použití jsou téměř neomezené. Díky pneumatické aplikaci sypkého izolačního materiálu je zamezeno vzniku vzduchových kapes a proces je kompletně bezodpadový.

Celulóza také reguluje vlhkost, což přispívá ke zvlášť příjemnému klimatu v místnosti. Vysoká tepelně absorpční kapacita také zabraňuje v létě vstupu tepla do budovy a zajišťuje příjemné klima. Celulózová izolace nejen reguluje tepelnou bilanci, ale i vnitřní prostředí přispívá ke zvukové izolaci.

 

VÝHODY CELULÓZY Climacell®

  • Aktivní ochrana životního prostředí - s využitím obnovitelných zdrojů (dřevo)
  • Příjemné klima v místnosti - vzhledem k vysoké absorpci vlhkosti a vyvažování vlhkosti
  • Propustná struktura konstrukce - ve spojení s celulźou jsou potenciální problémy s plísní a vlhkostí minimalizovány
  • Izolace zaručeně bez ořezu a bez mezer – díky technologii stříkání strojem
  • V zimě teplo a v létě chládek – díky vysoké tepelně absorpční kapacitě
  • Dobrá zvuková izolace - díky speciální vláknité struktury a vysoké plošné hmotnosti
  • Naše celulóza je znovu použitelná / recyklovatelná
  • Optimální poměr cena-výkon
  • Velmi rychlá amortizace

protipozarni ochrana

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Požární odolnost má při výběru materiálů a komponentů použitých do budov a zařízení v zásadě zabránit hoření, šíření ohně a kouře. Smyslem požární bezpečnosti je vždy na prvním místě ochrana člověka a zvířat, dále ochrana a zachování hmotného majetku a budov. Předpisy požární ochrany jsou přímo upraveny ve stavebních předpisech, ale liší se stát od státu, takže jejich dodržení je závislé na stavebním místě. Popis DIN není k mnoha produktům zejména v oblasti obnovitelných surovin s ohledem na požární odolnost spravedlivý. Laik se obává titulku "normální hořlavost" a může nesprávně dospět k závěru, že tato látka je "dobře hořlavá". V případě požáru má naše celulóza jako látka kategorie B2 vlastnosti jasně zpomalující hoření majetku. Jednak brání nedostatek kyslíku v pevné struktuře izolace nekontrolovanému šíření požáru, za druhé se uvolňuje voda vázaná v celulóze (uhlovodík) a tím způsobí ochlazení a má hasební účinek. V případě požáru vzniká na povrchu rychle vrstva uhlíku, která tvoří  stejně jako u dřeva ochrannou bariéru. Ve srovnání se syntetickou izolací má naše celulóza největší výhodu v tom, že v ohni netaje ani neodkapává. Velké požáry, které v minulosti plnily noviny, ukázaly, že na skutečné vlastnosti požární odolnosti je kladen podstatně vyšší význam než na normativní klasifikaci. 

 climacell

NATUR HAUS s.r.o.

198 00 / Praha 9
Zelenečská 778/1b
Czech republic
   
mobil+420 724 842 360
info@naturhaus.cz